Design: MK

Provozní řád penzionu

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

1.

Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti na

recepci penzionu.

2.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního

platného ceníku provozovatele.

3.

Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 hodin

4.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen

neprodleně oznámit na recepci nebo správci penzionu.

5.

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den

ukončení pobytu do 10:00 hodin. Správce provede zběžnou kontrolu pokoje.

6.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu

škoda v plné výši připsána k úhradě.

7.

Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný

pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

8.

Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření.

9.

Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu

řádně očistili obuv.

10.

Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin

11.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození,

včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

12.

Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek,

proto vždy zamykejte hlavní vchod i pokoj.

13.

Před vstupem z vstupní haly do dalších prostorů penzionu je povinností přezout si

venkovní obuv za domácí.

14.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu

zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující

zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby

zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

• TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

• PRVNÍ POMOC 155

• HASIČI 150

• POLICIE 158 14.

• Správce: Markéta Bočánková 728 608 179, Vlastimil Bočánek 724 189 527

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt. Bočánkovi

Daisy Ranch Totus s.r.o.