Design: MK

Zemědělská činnost

V současné době hospodaříme na cca 50 hektarech, kdy polovina je tvořena trvalými travními porosty a druhá polovina ornou půdou. Na orné půdě pěstujeme základní zemědělské plodiny, jako jsou různé obilniny, luskoviny, okopaniny, jeteloviny atd… Další částí zemědělské činnosti je živočišná výroba pro kterou si pěstujeme veškeré krmivo sami. Zabýváme se chovem hlavně plemene Aberdeen Angus (AA) a několika kusů skotského náhorního skotu

Žijeme s přírodou

Žijeme v přírodě…
	50hektarů půdy 	obilniny 	luskoviny 	okopaniny 	živočišná výroba
Daisy Ranch Totus s.r.o.