Design: MK

Lama Krotká

patří mezi domestikované druhy. Podobně jako Alpaka obývá oblasti Altiplána v Bolívii v Peru. Malé populace jsou také v severním Chile, Argentině a Ekvádoru. Pase se na horských svazích a spásá střední až dlouhé trávy.
Daisy Ranch Totus s.r.o.

Lama Alpaka

je domestikovaná lama. Chová se především kvůli produkci velmi kvalitní vlny (kvalitou se podobá prachovému peří). Tento druh nikdy nebyl používán k pracím.

Suffolkské ovce

je to bezrohé plemeno středního velkého vzrůstu s černě zbarvenou hlavou a nohama, dobrým osvalením a růstovými schopnostmi. Používají se pro užitkové křížení.

Domácí prasata

je významné domácí zvíře, chované hospodářsky především pro maso. Je nepřežvýkavý sudokopytník z čeledi prasatovitých. Vzhledem se podobá svému divokému předkovi –praseti divokému, zpravidla však proporčně delší tělo, kratší končetiny a menší hlavu.

Skotský náhorní skot neboli

Highland cattle

Highland je původním plemenem skotu. I v moderní době je udržováno v nezměněné podobě a nedošlo ani ke křížení s jinými plemeny,takže je v současnosti významnou genovou rezervou. Ve Velké Británii byl chovatelský svaz náhorního skotu založen v roce 1884 a v následujícím roce byla první zvířata zapsána v plemenné knize. V současnosti jsou největší populace skotského náhorního skotu chovány ve Spojených státech, Kanadě, v Austrálii a v Evropě je toto plemeno nejvíce chované v Německu, dále v Rakousku, Francii a ve Švýcarsku. Skotský náhorní skot byl dovezen též do České republiky, a to po roce 1991.

Aberdeen-anguský skot (AA)

je masné plemeno skotu typické bezrohostí a plášťovým zbarvením, zvířata jsou jednolitě černá nebo červenohnědá. Je to jedno z nejvíce chovaných masných plemen na světě. V hojném počtu je toto plemeno zastoupeno též v České republice, první telata se zde narodila v roce 1992 a v roce 2003 byl Aberdeen- anguský skot druhým v Česku nejčastěji chovaným masným plemenem.

Velkopolský kůň

je jeden z nejvýznamnějších teplokrevníků v Polsku, je výkonný sportovní kůň, blízce příbuzný Trakénovi. naději na velké úspěchy ve většině jezdeckých disciplín. Hodnocen je ovšem přece jen o něco méně než jeho předchůdce. To proto, že polští chovatelé ještě nemohou obstát v obchodním měření sil a neovládají dosud techniku chovatelů ze západní Evropy. Nicméně jejich chovy a jejich původní plemena jsou již na stejné úrovni a často můžeme nejlepší z nich najít leckde v Evropě.

Appaloosa

Appaloosy jsou potomky španělských koní. Plemeno vzniklo díky chovu Indiánů kmene Nez-Percé. Jako vůbec první indiánský kmen zahájili cílený chov již v 16. století. V 18. století měli stáda prvotřídních koní. V 19. století toto plemeno téměř vyhynulo. Teprve ve 30-tých letech 20. století skupina chovatelů tyto koně zachránila. Dnes jsou appaloosy velmi populární jezdečtí a rekreační koně. Za to však musí zaplatit křížením s jinými plemeny a postupnou ztrátou původních vlastností.

Český Teplokrevník

je nejrozšířenější plemeno koní v Česku Toto plemeno si našlo široké využití ve všech odvětvích sportu i práce. Mnoho koní tohoto plemene je zařazeno do rekreačního ježdění, avšak najdeme i jedince postavené na vysokých příčkách ve sportu. V dobách minulých se český teplokrevník uplatňoval jako všestranný kůň s využitím především v zemědělství. V současné době se čeští teplokrevníci využívají pro parkurový a drezurní sport. Výškově se pohybují od 150 cm do 180 cm.

Fjordský kůň

Jedná se o koně silného, otužilého, nenáročného a tvrdého koně. Jeho povaha je mírná, ale i tvrdohlavá. Vyniká jistým krokem, snadno a neúnavně překonává velké vzdálenosti a to všechno s minimálním přídělem potravy. Je nejšťastnější, když je chován ve svém přirozeném prostředí, tedy na volné pastvě. Koně se těší pevnému zdraví a dlouhověkosti.

Osel Domácí

je společně s koněm jediný domestikovaným lichokopytník. Byl domestikován dříve než kůň. Zkříží-li se osel s klisnou, vznikne neplodná mula podobající se spíše koni. Zkřížením oslice s hřebcem vznikne mezek, který se podobá více oslovi. Divokým předkem osla domácího je africký a somálský, jež jsou již skoro vyhubeni. Osel je používán především k nošení břemen, unese 300 kg, méně často je používán k tahu, jízdě či chován pro mléko, maso a kůži.

Pštros dvouprstý

Je jediným žijícím představitelem čeledi pštrosovitých Struthionidae a rodu Struthio. Pštrosi jsou zvláštní svým vzhledem, dlouhým krkem a nohama a schopností dosáhnout při běhu průměrné rychlosti asi 15,4 m/s (55,4 km/h)]a maximální rychlosti přes 72 km/h (s krátkými spurty, údajně přesahujícími rychlost 96 km/h). Jde tedy o nejrychlejšího bipedního (po dvou se pohybujícího) živočicha v současné přírodě. Pštrosi jsou největšími žijícími ptáky dnešního světa a jsou chováni po celém světě.

Emu hnědý

nebo-li česky i Emu australský je druh běžce a zároveň také druhým největším nelétavým ptákem světa a největším původním ptákem Austrálie. Je také jediným žijícím druhem rodu Dromaius. Váží 20–55 kg, měří 150–190 cm. Emuové jsou hojní na většině území australského kontinentu, ale v Tasmánii byli vyhubeni.

Dikobraz

je rodové jméno několika větších hlodavců. Jsou to pomalu pohybující se zvířata, na ochranu před predátory se u nich srst na hřbetě a na ocasu přeměnila v tuhé, duté bodliny. Pod dlouhými tenkými bodlinami se nachází ještě druhá řada kratších a tlustších ostnů. Není pravda, že by dikobraz dokázal své bodliny vystřelovat, ostny se ale mohou uvolnit a zůstat zapíchnuté v kůži útočníka

Klokan Rudokrký

je středně velký poměrně podsaditý klokan s dosti hustým kožichem, snadno se pozná podle víceméně červenohnědého týlu. Své jméno získal podle narudlého zbarvení krku a na plecích.

Mýval severní

je středně velký savec obývající původně Severní Ameriku. Člověkem byl však zavlečen i do jiných částí světa (invazní druh), například do Evropy, Japonska nebo na Kavkaz. Jeho přirozeným biotopem jsou listnaté a smíšené lesy, ale díky své přizpůsobivosti dnes zcela běžně obývá i města, kde je často považován za vážného škůdce.

Páv korunkatý

je také někdy nazýván jako páv modrý. Spolu s pávem zeleným, patří do čeledi bažantovitých. Jeho původní domovinou je Indie a Srí Lanka, kde se nejčastěji zdržují v listnatých lesích, křovinách, ale i v travnatých porostech. Pávi bývají volně chováni v zámeckých parcích a zoologických zahradách.

Bažant diamantový

Bažant diamantový je původem z pohoří jihozápadní Číny, jihovýchodního Tibetu a severní Barmy. V současné době se chová po celém světě jako okrasný pták. Ve své domovině žije v horských lesích a na zimu sestupuje do nižších poloh.

Hedvábnička

pochází z jihovýchodní Asie je zajímavá svým vzhledem, zvláštní strukturu peří podobající se spíš velmi jemné nadýchané srsti. Oproti běžné slepici pět prstů a jsou menšího tělesného rámce.

Kur domácí

hovorově označován jako slepice nebo slípka Je domestikovaný pták. Všechna plemena kura domácího pocházejí pravděpodobně z kura bankivského, lesního kurovitého ptáka žijícího v jihovýchodní Asii. Domestikace proběhla před několika tisíci lety.

Králík domácí

je domestikovaná forma evropského králíka divokého. Králíci jsou domácím zvířetem, které lze poměrně snadno chovat v malochovech pro maso, bílé králičí maso obsahuje v porovnání s ostatními domácími zvířaty nejméně cholesterolu.

Shetlandský pony

je nejmenší ze všech britských plemen. Postavou je malý, ale velmi silný - relativně jeden z nejsilnějších koní světa vzhledem ke své velikosti (unese v sedle klidně i dospělého muže). Ceněnou ochranou proti nepřízni počasí je jeho bohatá hříva, ohon a také srst, která v zimě narůstá dvojnásobně hustá.